Overzicht totale aanbod re-integratiedienstverlening van het bedrijf

Wij bieden voor gemeenten:

  • Coaching op persoonlijke ontwikkeling;

Ben jij nog niet helemaal klaar om aan het werk te gaan, maar wil je wel graag ontdekken wie je bent, waar je sterk in bent, waar je valkuilen liggen en wat jouw interesses zijn. Dan kunnen wij dit samen gaan ontdekken en ontwikkelen. Het kan ook zijn dat wij in overleg met jou het netwerk hierin betrekken, zij kennen jou immers goed en spelen een belangrijke rol in jouw leven.

  • Coaching richting een passende werkplek:

Samen met jou gaan we de arbeidsmarkt verkennen. Dit betekent dat we vanuit jouw interesses en mogelijkheden starten met het opstellen van een CV, onderzoek doen naar bedrijven, samen bedrijven bezoeken, ondersteunen in het sollicitatieproces en alles wat nodig is om de werkplek passend te maken voor jou.

  • (Job)Coaching op de werkplek:

Heb jij op de werkvloer behoefte aan wat ondersteuning bij bijvoorbeeld het eigen maken van de werkzaamheden, het opbouwen/vasthouden van werkritme, ondersteuning in de communicatie of heeft jouw werkgever ondersteuning nodig. Dan bieden wij jobcoaching op de werkvloer. Wekelijks hebben wij contact zodat wij niet alleen jou goed leren kennen, maar jij ons ook.

Wij bieden voor het UWV:

  • Jobcoaching

Wij leveren op professionele basis coaching op de werkvloer. Persoonlijke ondersteuning wordt geboden op maat, dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak.

We zijn er voor de klant; bieden ondersteuning bij het eigen maken van werkzaamheden, aangaan en nakomen van afspraken, ondersteuning in de communicatie, persoonlijke ontwikkeling en daarnaast ondersteunen we werkgever in samenwerking met de klant.

  • Re-integratie trajecten

1.            Re-integratiedienst ‘Werkfit maken’: Dit is een re-integratietraject dat ingezet wordt als je al een tijd niet aan het werk bent. We ondersteunen, begeleide en bereiden je voor op de arbeidsmarkt.

2.            Re-integratiedienst ‘Naar werk’: Het ‘Naar werk’ traject is erop gericht om (weer) aan het werk te gaan.

3.            Modulaire trajecten: Deze bestaan uit de volgende modules: Participatie interventie, Bevorderen maatschappelijke deelname en Begeleiding bij scholing. De Modulaire Re-integratiediensten van het UWV zijn alleen voor mensen die een Wajong, WIA, WW of Ziektewet-uitkering van het UWV ontvangen.

Wij bieden voor bedrijven:

  • 2e spoor trajecten